«Сейм» – учнівська палата Парламенту, виборний орган учнів, що створений для представлення їх інтересів.

Право обирати та бути обраним до Сенату мають усі учні Школи вільних та небайдужих, починаючи з шостих класів. До Сейму обирається один із учнів від кожноїгокласу (зі свого складу).

Сейм обирає зі свого складу Голову, Заступник та Секретаря абсолютною більшістю голосів. Голова Сейму – є офіційним представником Сейму перед батьками, учнями, командою та Директорією.

Учні Школи, члени Сенату та Директорії мають право брати участь в засіданнях Сенату як спостерігачі. Учні Школи, члени Сенату та Директорії мають право виступити чи бути включеним в порядок денний засідання Сенату, якщо вони попереджають Голову Сенату щонайменше за 24 години до запланованого засідання.