Відповідно до постанови КМУ вiд 27.02.2019 № 193 «Про внесення змiн до Порядку та умов надання ocвiтньої субвенцiї з державного бюджету мiсцевим бюджетам», приватні заклади загальної середньої освiти визначенi одержувачами бюджетних коштiв у 2019 та 2020 роцi. Школа вільних та небайдужих також є отримувачем освітньої субвенції.

Кошти ocвiтньої субвенцiї спрямовуються виключно на оплату працi з нарахуваннями для педагогiчних працiвникiв.

Окрім того, у 2018 році Школа вільних та небайдужих, відповідно до ухвали Львівської міської ради від 17.05.2018 № 3406 «Про затвердження Програми надання фінансої підтримки закладам дошкільної та загальної середньої освіти м.Львова приватної форми власності на 2018 рік» була одержувачем дотації. Звіт тут.

Вiдповiдно до п, 3 ст. 30 3акону України «Про ocвiтy» заклади освiти, які отримують публiчнi кошти мають оприлюднювати на своїх веб-сайтах кошторис i фiнансовий звiт про надходження та використання отриманих коштiв.

Вiдповiдно до 3акону України «Про вiдкритiсть використання публiчних коштiв» iнформацiя про використання публiчних коштiв оприлюднюеться на єдиному веб-порталi використання публiчних коштiв e-data.