Victoria Afonina

chief designer of the school

Viktoriya Khrystenko

managing partner of the education department of Emotions Holding !FEST

Vovchuk Dmytro

Technology teacher

Stetsyuk Vladyslav

Teacher of drums and band

Karyna Herylo

Piano teacher

Lazaryuk Mariya

Administrator

Pryyma Serhiy

cycling teacher

Plakhotya Maksym

Music teacher

Serchynskyy Oles

Design teacher

Prytulka Tetyana

Theater teacher

Pronoza Ilona

Design teacher

Telekhovska Sofiya

Music teacher